Processen optimaliseren met LSS Black Belt
[Certificaat: LSS BB] Ik ben fan van de structuur die het biedt. Maar we moeten de werkmethoden niet tot extremen gaan toepassen.

Mijn kennismaking met Lean Six Sigma

Kijk, ik ben van huis uit ingenieur; Mijn uitgangspunt is de productielocatie met repetitieve processen waar fouten veel geld kosten. Bovendien houd van logica.
Daarom zal ik wel fan zijn van de methodes. Dus direct na mijn studie was de eerste training die ik deed LSS Green Belt.

De tools en het uitgangspunten vind ik fantastisch, het DMAIC framework... net iets minder.
In de organisatie werd Lean management breed uitgerold. Iedere medewerker een Yellow Belt om de begrippen te begrijpen. En verspreid door de organisatie Green Belts om projecten te leiden.

Met mijn MT zijn we de Green Belt training gaan volgen om teams goed te kunnen ondersteunen en zelf ook efficient te sturen op onze eigen KPI's.

Met 12 Green Belts in op onze IT afdeling zat er veel denk en slagkracht om de organisatie te adviseren en te verbeteren. In principe zijn Lean teams zijn zelfsturend waarbij ze kunnen terugvallen op de toegewezen Black Belt.

Black belt lean six sigma

Om deze inhoudelijke ondersteuning te kunnen bieden ben ik mijn Black Belt gaan halen.

De grootste uitdaging is om niet helemaal door te slaan in het toepassen KPI's.
dmaic-process

Lean Six Sigma

Ik ben fan,
En holistische aanpak van Lean
en de statistische aanpak van Six Sigma

Na enige jaren werken met LSS zie ik ook hoe LSS dogmatisch toegepast wordt. Nu ik als Black Belt enige Green Belt projectmanager begeleid, probeer ik de onbuigbare vasthoudendheid aan de Lean en Six Sigma methodiek te doorgronden. Zodat ik de Green Belts in hun eigen gedrag kan coachen. 

Ik vraag tijdens het coachen hoe iemand Lean Six Sigma voor zich ziet. Het wil nog wel eens verschillen wat LSS voor iemand betekent.

LSS als handvat

Lean Six Sigma biedt handvatten. In je eigen projecten kun je lossen methodieken vanuit LSS toepassen om structuur te bieden. 

LSS als authoriteit

Lean Six Sigma is een authoriteit. De veelal gebruikte en beproefde methode hebben veel succes behaald. Het toepassen van deze beproefde methoden zullen ook in succes resulteren in onze organisatie.   

LSS als succesfactor

Lean Six Sigma verklaart het succes maar ook het falen. Zolang de LSS methoden gevold worden zal een succes gegarandeerd zijn. Als er geen succes is, dan ligt dat aan niet goed uitgevoerde methoden of onwilligheid binnen organisatie.