Masterclass

Met een focus op het verbeteren van samenwerking tussen teams heb ik veel gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Door trainingsmodules te ontwikkelen met Learning&Development teams, het laten bouwen van kennisbanken en het zelf geven van masterclasses. 

Mijn kennis heb ik altijd gebasseerd op drie onderwerpen:

- Theoretische academische kennis
- Interne Procedures en Governance
- Praktische toepassing van best practise
Masterclass series

Uitgangspunt is het overbrengen van kennis. 

In de Masterclass ga ik in op een vooraf gesteld onderwerp. Ik geef colleges en ga in op vooraf bestudeerde theorie. De bestudeerde theorie breng ik in verband met praktijk situaties. Waarin naar voren komt dat theorie nooit goed voorspeld wat moet gebeuren.

In een masterclass laat ik zien hoe je theoretische modellen praktisch toegepast in een corporate.

Een masterclass series (5 sessies kan afgesloten worden met en opdracht.

Workshops

Uitgangspunt is de ontwikkeling van het team. 

In de Workshops wordt een gedeeld doel bepaald waar ik tijdens een serie van workshops verkenning en verdieping in breng. Verkenning externe sprekers uit te nodigen, Verdieping door in team verband aan kleine opdrachten te werken of een werkmethode eigen te maken.

Masterclass Cycle Operational Change Management

Gericht op academische met enige project ervaring en ervaren project managers die een verdieping in hun theoretische achtergrond willen om door te groeien tot programma manager.
Studielast voor ervaren professionals: 4 masterclasses van 2 uur + zelfstudie (4 papers) van 8 uur + opdracht van 4 uur
Studielast voor student: 5 colleges van 2 uur + zelfstudie (6 papers) van 16 uur + opdracht van 8 uur
Minimale groepsgrootte van 8 personen
 Change Management

Change managment is het systematisch doorvoeren van change. Vanuit academisch denken is dit proces veel beschreven zijn er veel voorgeschreven regels over de aanpak.

In de praktijk blijft veel van de theorie onvoldoende rekening te houden met het veranderlijke karakter van een bedrijf.

In deze cyclus worden academische theorieën in relatie gebracht tot realiteit waarin een project/programma manager aan het werk is.


Theorie - academisch
Theorie van Kotter vs Lewin
Rol van change agents
Theorie - academisch
Eigen gebruikte modellen
Niveaus waar verandering plaats vindt
Groepsopdracht
Hoe zou je een van de theorieen toepassen en waarom zou dit falen.
Praktijk - wat leert ervaring
Waarom verandering faalt
Misvattingen in de theorie
Praktijk - Expert
Corporate Strategie in de uitvoering
Bedrijfsbrede stakeholdermanagement
Afronding - Certificaat
Examen - Misvattingen in de praktijk
Opdracht - Interview change leaders

Workshop Cycle Scrum implementatie

Gericht op teams (Developers/Functioneel beheer/Analisten/Backoffice) met enige project ervaring die een meer klantgerichte manier van werken wensen.
Studielast voor het team: 5 workshops van 1 uur + voorbereiding hiervoor gekozen tijdens de workshops
Minimale groepsgrootte van 5 personen
Scrum implementatie

Srum is een framework dat een teams helpt samen te werken en continu toegevoegde waarde te leveren.

In de praktijk blijkt het moeilijk om dit goed te laten aansluiten op de lopende (business en IT) processen waar iedereen aan gewend is. 

In deze workshops worden externe sprekers uitgenodigd om te vertellen hoe zij met hun teams werken, wat het team inspireert om na te denken hoe zij hun werk beter zouden kunnen aanpakken en daarbij zelf beslissen hoe Agile werken goed aansluit op de bestaande processen.

Hierbij krijgt het team vanaf introductie van de Scrum methode een zelfsturend karakter. 


Workshop - verwachtingen
Aanleiding en verwachting van de groep
Workshop - externe spreker
Inspiratie sessie 
Workshop - externe spreker
Theorie sessie
Groepsopdracht
Hoe zou dit passen binnen de verantwoordelijkheden van het team
Workshop - uitdagingen
Hoe te implementeren
Workshop - begeleiding
Gebruik maken van scrum coach
Afronding - Certificaat
Agile/scrum.org opleiding
BABOK/iiba.org opleiding
Interessant om te lezen

De beste manier om een onderwerp goed te bevatten is het verschil in academische overtuigingen naast elkaar te zien.

Academische publicaties geven vaak een goed beeld vanuit één overtuiging.

Zakelijke tijdschriften geven vaak een goed beeld vanuit één praktijk voorbeeld.

Niet één aanpak is passend voor alle situaties. Daarom is het als project manager belangrijk om de verschillende situaties te kunnen herkennen en vertrouwd te zijn met verschillende leiderschapsstijlen.

Een overzicht op leiderschap
In een overzicht duid ik verschillende vormen van leiderschap en aan wanneer welke wordt toegepast.
Lees op Ripke.net
Verandering leiden
De 8 stappen van Kotter worden binnen veel organisaties gezien als de standaard voor change management .
Lees op HBR
Soorten leiderschap 
Traditioneel gezien worden transactioneel en transformationeel leiderschap veel met elkaar vergeleken.
Lees op FTO
Falend leiderschap
Falend visionair leiderschap in strategische verandering, door mismatch tussen midden en top management.
Lees op HBR